Home Pre podnikateľov

Závodné stravovanie:

 cena 1 obeda je 3,20 Eur,

 výber zo siedmich jedál,

 zvýšené množstvo prílohy u teplých jedál,

 dovoz závodnej stravy Vami určenom čase v našich termonádobách (temoboxy, várnice),

 pri väčšom odbere je možné doviesť aj večeru.